Studia podyplomowe

Studia podyplomowe i kursy profesjonalne przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej (zarówno działów technicznych, jak i obsługi klientów), przedsiębiorstw elektroinstalacyjnych, odbiorców energii elektrycznej z sektora przemysłu i usług, producentów sprzętu oraz pracowników działów marketingowych firm oferujących na rynku sprzęt elektrotechniczny, elektroniczny i informatyczny. Aktualnie oferta Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii obejmuje poniżej wymienione studia podyplomowe.

Rozproszone źródła i magazyny energii - klastry energii

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UKŁADY ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI W ZAKŁADACH GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYZACJI, STEROWANIA, ZARZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW