Skip to content
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

O KATEDRZE

W dniu 30 stycznia 2013r. w wyniku połączenia Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych z Katedrą Maszyn Elektrycznych powstała Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii. W latach 2013-2016 kierowana była przez prof. Zbigniewa Hanzelkę. Od 2016 roku Katedrą kieruje dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. n.

Z deficytu pierwotnych zasobów energii, jak i zbyt niskiej efektywności wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej wynika potrzeba projektowania inteligentnych systemów gospodarowania tą energią. W praktycznych działaniach oznacza to dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej lub szerzej – usług energetycznych – z wykorzystaniem środków IT, zapewniające właściwą jakość dostarczanej energii, obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej. Koncepcja ta wymaga badań interdyscyplinarnych i znajduje to odzwierciedlenie w strukturze KEiASPE, w skład której wchodzą laboratoria reprezentujące różne uzupełniające się kompetencje, a ich współpraca pozwoli zrealizować większość potrzeb badawczych i dydaktycznych inteligentnych systemów energetycznych znanych pod nazwą platforma technologiczną smart grids.

Skip to content