O KATEDRZE

Z deficytu pierwotnych zasobów energii, jak i zbyt niskiej efektywności wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej wynika potrzeba projektowania inteligentnych systemów gospodarowania tą energią. W praktycznych działaniach oznacza to dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej lub szerzej – usług energetycznych – z wykorzystaniem środków IT, zapewniające właściwą jakość dostarczanej energii, obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej. Koncepcja ta wymaga badań interdyscyplinarnych i znajduje to odzwierciedlenie w strukturze KEiASPE, w skład której wchodzą laboratoria reprezentujące różne uzupełniające się kompetencje, a ich współpraca pozwoli zrealizować większość potrzeb badawczych i dydaktycznych inteligentnych systemów energetycznych znanych pod nazwą platforma technologiczną smart grids. Są to:

Elektronika przemysłowa – badania dotyczą oprócz jakości dostawy energii elektrycznej także racjonalizacji przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej. Istniejące przepisy wymuszają na odbiorcach ograniczanie negatywnego wpływu ich urządzeń na system elektroenergetyczny.

• Maszyny elektryczne – badania dotyczącą zaawansowanych narzędzi analizy i optymalizacji (opartych także na metodach sztucznej inteligencji) w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn elektrycznych stosowanych zarówno w układach napędowych, jak i w układach generacji energii.

• Jakość dostawy energii elektrycznej – w tym obszarze badawczym mieści się budowa infrastruktury sprzętowej i softwarowej smart meteringu oraz monitorowania wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej.

Rozproszone źródła i zasobniki energii – badania dotyczą energoelektronicznych interfejsów sprzęgających źródła energii – głównie układy fotowoltaiczne – z siecią zasilającą. Prowadzone badania dotyczące również wirujących zasobników energii.

• Automatyka budynków – obiektem badań jest wysoko zaawansowany technicznie budynek posiadający system czujników i detektorów oraz jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.

• Energoelektronika i układy energoelektroniczne – badania obejmują wysokosprawne przekształtniki z nowoczesnymi elementami półprzewodnikowymi oraz metody ich sterowania. Wśród zaawansowanych topologii przekształtników rozwija się koncepcje układów rezonansowych jak i układów z twardym przełączaniem, a także systemy przekształtników wielopoziomowych.